Marketing nedir?

12 Şubat 2012

Kitap

Marketing nedir? için yorumlar kapalı


Marketingin birçok tanımı vardır. En iyi tanımlar, müşteriye, müşteri tatminine ve müşteri ihtiyaçlarına odaklı olanlardır.
“Pazarlama, birey yahut toplumsal grupların ihtiyaç ve arzularını, ürettikleri değer veya ürünlerin değişim değeri mukabilinde elde ettikleri sosyal bir süreçtir.” Philip Kotler
“Marketing; müşteri isteklerini karlı bir şekilde tanımlayan, öngören ve tatmin eden yönetim sürecidir.” The Charted Institute of Marketing (CIM) CIM in tanımı sadece müşteri ihtiyaçlarını kimliklendirmiyor aynı zamanda onları kısa dönemde tatmin ediyor ve uzun dönem için öngörüyor.
“Doğru ürün, doğru yerde, doğru zamanda, doğru fiyata” Adcock Bu McCarthy’ nin 4 P’sini kullanan hareketli ve gerçekçi bir tanım.
“Marketing, organizasyonun kaynaklarının dağılması hakkında gerekliliktir böylece organizasyonun bağlı olduğu müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılar.” Palmer Bu tanım ihtiyaçlarla yapılabilirlikleri karşı karşıya getiren daha yeni ve gerçekçi bir tanımdır.

Küçük ve büyük işletmeler için Marketing’in önemi

Pazarlamanın özünde tüketicinin ihtiyaçlarını anlayıp, bu ihtiyaçlar çerçevesinde planlar kurgulamak vardır. İşlerini büyütmek isteyen girişimcilerin organik bir büyüme sağlaması gerekir. Bunu: Müşterilerinizin daha fazla ürün almasını sağlayarak, Müşterilerinizin size daha çok kar sağlayacak ürünlerinizi satın almasıyla sağlayabilirsiniz. İlkini sağlarsanız, ikincisini sağlamak için daha geniş bir zemine/kitleye sahip olursunuz. Pazarlamayı daha fazla müşteri çekmek için nasıl kullanabiliriz?
Araştırma ve stratejik bir pazarlama planı oluşturmak için zaman harcayın. Müşterilerinizin daha farkına varmadığı bir yönde ürününüzü geliştirin. Hizmetlerinizi ya da ürünlerinizin fiyatlarını belirlerken, rekabet ortamını gözönüne alın. Mesajınızı ve iletişim metaryallerinizi pazarlama çözümleri doğrultusunda geliştirin. Hedef kitlenin belirlenmesinin küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki önemi
Müşterilerinizi düşünürken hedef kitlenizi her zaman göz önüne alın. Bunun öneminin nedeni nüfusun küçük bir bölümünün ürününüze ya da hizmetinize ilgi duyacak olmasıdır. Doğru belirlenmiş bir hedef kitle ve hedef kitlenizi iyi tanımanız, pazarlama çalışmalarında sarfedeceğiniz eforun doğru yönlendirilmesini sağlar, böylelikle zaman ve emek kaybınızı en aza indirirsiniz. Özellikle pazarlama çalışmalarında sınırlı kaynak ve işgücüne sahip olan küçük ve orta ölçekli kuruluşlarında bunun önemi daha da önem kazanır. Küçük ve orta işletmelerle, büyük işletmelerin pazarlama yöntemleri farklıdır
Siz de çoğu küçük ölçekli firma gibiyseniz, pazarlama için ayırdığınız kaynaklar sınırlıdır. Sınırlı kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmak için, satış aktivitelerinizi, pazarlama stratejinizle birleştirmeniz gerekir. Satış aktivitelerindeki kazancınız, pazarlama maliyetlerinizde cebinizden çıkan parayı azaltacaktır, ayrıca müşterilerinizle yakın ilişki halinde olabilirsiniz. Bu yakın ilişkilerde müşterilerinizle ilgili elde edeceğiniz, bilgileri de bilinçli bir şekilde kayıt altına alırsanız, ücretsiz bir pazar araştırması da yapmış olursunuz. Küçük olmanız, sektörünüzdeki büyük rakiplerle rekabet edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Sadece biraz daha yaratıcı düşünmeniz gerekiyor. Belki küçük bir firma olmanın samimiyetini kullanabilirsiniz. Müşterilerinizle daha yakın ilişki halinde olmanız, herbirini yakından tanıyabileceğiniz müşterilerinizin olmasını değerlendirebilirsiniz. Bunu firmanızda ağırlayacağınız müşterilerinizle bir çay içmekle başarabileceğiniz gibi, belki müşterinizin sevdiği bir sanatçının konserine bir bilet alıp, ona postalamak gibi jestlerle de sağlayabilirsiniz. 20-30 milyona alacağınız bir konser bileti, belki çok daha fazla kaynak kullanarak sağlayamacağınız bir müşteri sadakati oluşturmanızı sağlar. Büyük markaların, büyük reklam kampanyalarını görüp, ben bunlara güç getiremem diye düşünmek yerine. Elinizdeki kısıtlı imkanları verimli şekilde kullanarak, küçük değişikliklerle, büyük sonuçlar alabilirsiniz.

kaynak : internet, anonim

Hakkımda

Onur Kayıkcı

İlk İnternet sitemi yapalı 20 yılı aşmış. Uzun süredir blog yazmaktayım. irtibat: iletisim@onurkayikci.com . Sitedeki hiçbir yazı izinsiz kullanılamaz.Arşiv